Novinky

Aug
28
Prvý tréning 6.9.2016
Všetky skupiny začínajú tréningom v Auparku 6.9.2016 o 17.00 hod podľa programu
Aug
28
Turistické sústredenie 14.-18.9.2016
Pretekového skupiny sa môžu nahlasovať do konca Augusta, žiacka u trénera Paľo a predžiacka preteková u trénera Tomáš. Bližšie info u trénerov...
Aug
09
Cyklistické sústredenie Chvojnica
V termíne od 20.8.-26.8.2016, Info nájdete v klub zóne
Júl
29
Fotky Piešťany 2016
V našej galérii nájdete najnovšie fotky z posledného sústredenia v Piešťanoch

Victoráčik

Ponúka všeobecnú pohybovú prípravu,(korčuľovanie, behania, hry, gymnastika...), a výučbu lyžovania detí vo veku od štyroch do siedmich rokov.

Športovo-rekr. lyžovanie

Zamerané na rozvoj všeobecnej a špeciálnej pohybovej prípravy detí. Zdokonaľovanie lyžiarskych zručností, techniky, carvingu a jazdy vo voľnom teréne.

Pretekové lyžovanie

Špecializované na dlhodobú športovú prípravu v zjazdovom lyžovaní. Tréning techniky jazdy v bránach ako aj vo voľnom teréne. Pravidelná účasť na národných a medzinárodných pretekov.